Kalkbeläggningar

och
kalkbruk

Kalkfärger och kalkbeläggningar är naturliga yt- och beläggningsmaterial av hög kvalitet som lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk.

Kalk har använts i ekologiskt byggande i årtusenden. Det är ett hållbart och långvarigt byggnadsmaterial med viktiga egenskaper som andningsförmåga och reglering av rumstemperaturen som främjar välbefinnande och hälsa.

Kalkprodukter är andningsbara och genomsläppliga för vattenånga, vilket gör att all fukt under ytan kan avdunsta. Kalkbeläggningar är därför mycket motståndskraftiga mot förändringar i fuktighet och temperatur.

Kalks naturligt höga pH-värde ger ingen grogrund för t.ex. mögel eller bakterier. Kalk är ett antistatiskt material och drar inte till sig smuts eller damm.

Våra kalkprodukter är 95 % av ekologiskt italienskt ursprung. Våra kalkprodukter som tillverkas på ett ansvarsfullt sätt har ett A+-certifikat för inomhusluftkvalitet.

Kalkfärger och beläggningar kan användas för att skapa tidlösa lösningar för väggar och tak i modern eller traditionell stil. Ytans struktur bestäms av den valda produkten och installationsmetoden.

Kalkprodukter kan skyddas mot smuts och fukt med olika skyddsmedel. Kalkprodukter rekommenderas dock inte för användning t.ex. i köket, eftersom även ett skyddsmedel skyddar inte kalkprodukterna tillräckligt mot t.ex. fet smuts eller olja.

Kalkfärger och beläggningar kan tonas enligt ett stort antal nyanstalningar och i vissa fall enligt NCS-nyanstalningen.

2022-07-07T15:01:54+03:00
Gå till toppen