Gröna paneler

Stabiliserad
gröna väggar

Stabiliserade gröna element är helt underhållsfria och tillverkas på mått för den önskade vägg- eller takytan. De gröna elementen fungerar också som ett akustiskt element. Finns även som platta gröna paneler och stabiliserade krukväxter och arrangemang.

Stabiliserade gröna element kräver varken ljus eller fukt och behöver därför inte underhållas. Säsongsväxter används och växternas skugga, livlighet och art kan påverkas vid beställningstillfället.

EXEMPEL