Invändig beläggning

CeboGranit

CeboGranit är en mycket grusig, stark och hållbar beläggning som kan tonas eller installeras som sådan på invändiga eller utvändiga väggytor.

EXEMPEL